Update Corona protocollen

Vanwege de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus en de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding zijn tot nader order de volgende protocollen van kracht. Wij vragen uw begrip en medewerking hiervoor.

 

 

 

 Laatste update: 26-01-2022