Wat is de “club van 50” ?

De “club van 50” van VVBuurse bestaat uit een groep mensen die als gemeenschappelijke deler hebben, dat ze de voetbalvereniging een warm hart toedragen. 50 staat voor het lidmaatschapsbedrag dat er jaarlijks van hen gevraagd wordt.

Waarom een “club van 50”

Eigenlijk zijn er verschillende redenen voor het oprichten van de club. Als eerste is het een middel om extra inkomsten te genereren waarmee doelen bekostigd kunnen worden die niet binnen de standaard begroting vallen. Denk hierbij aan speciaal trainingsmateriaal, of bijvoorbeeld een speciale trainings-dag voor de jeugd, er zijn tal van zaken te benoemen.
Daarnaast willen we met de “club van 50” zorgen voor verbondenheid, saamhorigheid en gezelligheid, je zou de “club van 50” dan ook “vrienden van Buurse” kunnen noemen want in principe hoef je helemaal niets met voetbal te hebben om je aan te sluiten bij de club.

Doelstelling van de “club van 50”

Zoals hierboven al vermeld willen we in eerste instantie extra inkomsten genereren waarmee we voor de club positieve dingen kunnen doen. Misschien denkt u nu direct aan een doel waarvan u vindt dat het een extra financiële opsteker nodig heeft. Als lid van de “club van 50” kunt u dit natuurlijk inbrengen. Uiteindelijk wordt, in samenspraak met het algemeen bestuur en alle leden van de “club van 50”, het beste initiatief gekozen en tot uitvoering gebracht.
Daarnaast willen we jaarlijks een gezellig samenzijn organiseren waarbij alle leden elkaar ontmoeten en nieuwe en leuke ervaringen op doen.

Wat betekent een lidmaatschap voor u ?

Zoals al eerder genoemd zullen we eenmaal per jaar iets leuks voor alle leden van de “club van 50” organiseren. Daarnaast is er een speciaal ledenbord ontworpen dat een plek in De Trefkoel krijgt waarop met uw goedvinden uw naam wordt toegevoegd evenals op de website van VVBuurse “Club van 50”. Met andere woorden; dankbaarheid en roem vallen u ten deel.

Kortom

We hopen van harte dat u door deze uitleg zin heeft gekregen om u aan te melden bij VVBuurse’s “club van 50” en dat we gezamenlijk mooie dingen kunnen realiseren waar we trots op kunnen zijn en allemaal plezier van hebben.

Regelement en inschrijf-formulier.