Functie            NaamContact
Voorzitter Alphons ter Huurne  06-46641240
Assistent voorzitter Ruurd Woolderink  email
Secretaris Sabine Hummelink  email
Penningmeester Thomas Winkelman  email
Wedstrijdsecretaris Pieter Abbink 06-18222862
Terreincommissie Wilfried Abbink 06-27574382
Technische Commissie -= vacant =-  
Sponsor Commissie Alfons Onland 06-30281232
Activiteiten Commissie Wouter Temmink 06-51158492
Wedstrijdsecretaris jeugd SJO HSC-Buurse Han Lansink 06-45938198
Contactpersoon SJO HSC-Buurse Pieter Abbink 06-18222862
Technische commissie jeugd Roy Pieper 053-4769020
Materiaal beheer jeugd Dennis v/d Scheer 06-13412623