Bedrijven spelen een belangrijke rol in de vv Buurse, door een financiële bijdrage en/of de inbreng van producten, kennis en diensten.

Met uw sponsoring helpt u onze vereniging enorm. Zonder de steun van onze sponsors zouden wij onze vereniging niet draaiende kunnen houden.

Steeds meer leden vinden de weg naar sponsoren die de vv Buurse ondersteunen.

Ze worden bewust dat de sponsoren een belangrijke bijdrage leveren aan de exploitatie van de vv Buurse, zodat de contributie op een betaalbaar niveau blijft met name voor de jeugd.

De sponsoren worden niet alleen via de reclameborden aan het veld bekend gemaakt, maar ook via de site van de vv Buurse en via het interne tv circuit van de Trefkoel.

Voor Ster sponsoren hebben we de mogelijkheid om acties die zij voeren via onze emailadressen naar alle leden van de vv Buurse te mailen.

Sponsoren zijn een niet meer weg te denken onderdeel geworden van onze vereniging. Hiervoor willen alle leden de sponsoren dan ook dankzeggen voor deze ondersteuning.